Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning170 0008 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter8 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0008 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE 7 mottakere2022Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2022Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg15 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold50 0007 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning7 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning120 0007 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2015Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 0007 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning40 0007 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus7 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund45 0007 mottakere2013Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
HettemåkekartleggingBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDET6 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA14 0006 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overlevelse hos utsatt Rapphøns og Fasan i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina6 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0006 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 4613 items