Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2018Avslått, Avslått
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Forprosjekt "Systematisk bestandsovervåking"Karasjok kommune 2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forvaltningsplan for gås for rundt TyrifjordenModum kommune30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn og kongeørn.Kristian Elias Henriksen20 0002 mottakere2018Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2018Norsk institutt for naturforskning175 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg og hjortekveldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning370 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
VillsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2018Avslått
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i 2018Tore Veisetaune50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Gås i VestfoldNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Opplæring i utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkartlegging i Rælingen kommuneRælingen kommune2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Utarbeiding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommune2 mottakere2018Avslått
GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør15 0002 mottakere2018Delvis innvilget
minkregulering Laukvika 2018Tone Kanestrøm10 3902 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold – et pilotNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Oppsyn villreinjaktNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre17 5002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Minkforkjempelse lokalt HurumLinda Mathiesen2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde 2 mottakere2017Ikke behandlet
Poster per side3721 - 3750 of 4166 items