Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bukketelling på DalsidaTARANDUS ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Normann-prosjektet NORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av fjellmyrløper i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLANDStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Kartlegging av fjellhekkende vadefugler i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av vannfugl i rike vannmiljøer OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
hønsehauk, hogst ved reirplasserKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Seminar diverse fuglearter vs skogbruk m.m.NATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID10 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
RypeAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Sanglerkeprosjekt på HadelandNof Hadeland Lokallag Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-fron KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020 
Rovdyrinformasjon til skolene i Tynset og AlvdalAlvdal KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Norman-prosjektetNord-fron Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
jaktfalk i Innlandet 2020Kistefos Skogtjenester As105 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Overvåking av fjellender i gamle Oppland fylkeNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bestandssituasjon for lappspurv (VU) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 5085 items