Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Rødrevens demografi – effekter av jakt - ÅR 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA375 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Isfugl, etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Hekkebestander hos grågåsNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre Pasvik MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden5 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER39 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA11 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA46 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS65 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER30 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS67 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvaking av havørn i VestlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST ASRogaland fylkeskommune2021Avslått
Overvåking av hekkende hvitkinngås STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG310 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2021FURUSETH LARS-EGIL27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 4578 items