Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Modeller for lokal beverforvaltningFrank Narve Rosell35 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell9 00010 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Ikke behandlet
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kurs for viderekommende i ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kurs i rapportsystemet ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kurs i ArtsobservasjonerForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD45 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD24 5003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Tilskudd til villreinjaktoppsyn Forollhogna Villreinvald21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet
SkoleprosjektetForollhogna VillreinområdeSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Støtte til villreinoppsynet 2016Forollhogna Villreinområde23 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Poster per side3721 - 3750 of 4174 items