Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv25 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan VerdensarvStiftelsen Vegaøyan Verdensarv50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Minkbekjempelse i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv 2 mottakere2014Ikke behandlet
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
ViltmottakStig Johnsen Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal Kommune125 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald 3 mottakere2017Ikke behandlet
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Sjøfuglregistreringer langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Forvaltningsplan beverStor-Elvdal Grunneierforening10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elg -Trafikk 2016/17 Stor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Forvaltningsplan BeverStor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening2 mottakere2016Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
JaktlederkursStorfjord kommune25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune60 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Rydding langs veiStorfjord Kommune25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
viltkveldStranda KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Ikke realitetsbehandlet
Poster per side3721 - 3750 of 4175 items