Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Sjøfuglregistreringer langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Forvaltningsplan beverStor-Elvdal Grunneierforening10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elg -Trafikk 2016/17 Stor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Forvaltningsplan BeverStor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening2 mottakere2016Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
JaktlederkursStorfjord kommune25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Rydding langs veiStorfjord Kommune25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
viltkveldStranda KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Ikke realitetsbehandlet
ViltforingStraumsbukta GrunneierlagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av sjøfugl i utvalgte verneområder .Strengelvåg Agrimar20 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Automatisk analyse av flaggermusopptakStrix miljøutredning20 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning50 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
RypetakseringStryn og Hornindal jeger og fiskarlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Forvaltingsplan for gjæser i Sund kommune - feltSund kommune - landbrukskontoret7 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Aldersregistrering og kohortanalyseSunnfjord KommuneVestland fylkeskommune2020Avslått
Oppsynsteneste Sunnfjord Villreinområde 2017.Sunnfjord Reinsdyrlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Oppsynsverksemd i villreinjakt 2016Sunnfjord Reinsdyrlag6 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Poster per side3721 - 3750 of 4160 items