Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2019Skogbrukets kursinstitutt170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2019Skogbrukets kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets kursinstitutt150 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets kursinstitutt300 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2018Skogbrukets kursinstituttFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Nettverkssenter for jakt- og utmarksforvaltning Skogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2014Avslått
Prosjekt bjørnhundeførereSkogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2013Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2020Skogbrukets Kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2020Skogbrukets Kursinstitutt175 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2022SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2022 SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Praktisk fallviltarbeidSKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2022Avslått
Kompetanseheving kommunale viltforvaltereSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT100 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2021SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT450 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Kompetanseheving innen viltsektoren 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)110 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 4650 items