Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2015Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av Vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Merkeprosjekt Hjort i ØstfoldFaun Naturforvaltning AS Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver - 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2015.Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter hos tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg 3 mottakere2015Ikke behandlet
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Ikke behandlet
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
JaktistjørdalFjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2015Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Bestandsplan Kristiansund HjorteviltområdeKristiansund Hjorteviltområde Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Flaggermus og gatelys – endringer til LEDMichaelsen Biometrika 2 mottakere2015Ikke behandlet
Smårovviltstiltak i StoråsenJohan Otto Munkeby Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Oppdatering jakttilbud Østfold 2015Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side3721 - 3750 of 4166 items