Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
STYRKE KUNNSKAPSGRUNNLAGET OM TAIGASPISSMUS SOREXRandsfjordmuseene60 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning60 00012 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Info. og opplæringstiltak i Nord-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag60 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO60 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune60 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER OG HEKKESUKSESSHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk av polarsniper i PorsangerJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag60 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i temperaturgradientMichaelsen Biometrika60 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Åkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Arrangere fellesmøter Hardangervidda villreinområdHardangervidda Villreinutval60 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Veileder for kommunale ettersøk av vilt NaturPartner 60 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Etablering av ettersøksringerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND62 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg63 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Bedre tilrettelegging for opplæringsjaktSTATSKOG SF65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS65 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgbeiteregistrering i Vestmarka, VikenLIER KOMMUNE65 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kommunale målsettinger FAUN NATURFORVALTNING AS65 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND65 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 4650 items