Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ettersøk av skadet viltVest Agder Dachshundklubb10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Vargsymposiet 2013Taiga Nature & Photo 90 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2019Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestand sørVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordalandDag Brynjelsen2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortJohan Bergerud2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn i HordalandKristian Elias Henriksen2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2019Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2018Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Katten som predator: Video og GPS Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Rapport "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune2 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Jakt på storviltOlav Schrøder2 mottakere2013Avslått, Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2019Stiftelsen Norsk Hjortesenter4 mottakere2019Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side3721 - 3750 of 4647 items