Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
kalvingstidspunkt og mulige effekter av selektiv jNINA25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseene25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Møte om mulig etablering av hjorteviltregion - besOle Bjørn Bårnes18 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag110 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr (MDir)Nord universitet 150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjorteviltplan for Tjeldsund, Evenes og Skånland Evenes kommune35 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Foreldreomsorg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Viltarbeid ved offentleg vegBygland kommune131 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Internasjonal gåseforvaltningNorges Jeger- og Fiskerforbund50 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening30 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening2 090 086Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2017Stiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Oppfølging og utbedring av flaggermuskasserMichaelsen Biometrika AS70 753Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av en sårbar spesialistpredator på rypUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Rødlistede flaggermus Sogn og FjordaneMichaelsen Biometrika AS21 800Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen550 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Viderføring av prosjekt Smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving hjorteviltforvaltningSpydeberg Kommune23 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord900 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 4160 items