Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 26 mottakere2019Levert
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg 4 mottakere2019Levert
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2019Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Elgbeiteregistrering østre elgregionRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Aldersanalyse elgRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune 2 mottakere2019Levert
Kartlegging av havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2019Levert
Diettanalyse av ørretFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
Effektivisering av jervejakt(Tilskudd til jaktbu)Nils Jøran Hætta Miljødirektoratet2018Levert
Ikke jaktbare arterPer Ole Halvorsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Hjortedyr i sone 1 av Nordfjella villreinområdeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Optimalisering forvaltningsområde jerv 2Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Levert
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Miljøprion-prosjektetNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Levert
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2018Levert
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 12 mottakere2018Levert
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 21 mottakere2018Levert
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Levert
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2018Levert
Nasjonal kartlegging av tjeldNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Levert
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Levert
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Levert
Kurs i taksering av hønsefuglNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Lokal småviltforvaltning Vestskog sa 4 mottakere2018Levert
Poster per side3721 - 3750 of 4578 items