Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt havørn i Steigen 2017Steigen Kommune17 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Registrering av truede fuglearter i NordlandFylkesmannen i Nordland30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2016Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VesterålenNorsk institutt for naturforskning120 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på SolværøyeneNorsk institutt for naturforskning (NINA)Statsforvalteren i Nordland2016Ikke realitetsbehandlet
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune60 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
OtterAwayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2016Avslått
Kartlegging av sjøfuglMarianne Hegge Skogsholm28 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv25 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Overvåking av vårrastende hvitkinngås 2016Herøy kommune110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Våtmarksrestaurering ved viktig hekke- og trekklokNaturvernforbundet i Lofoten20 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER OG HEKKESUKSESSHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
Revisjon av forvaltningsplan for gjess i VesteråleSortland kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Overvåking av vårrastende hvitkinngjess 2015Herøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2015Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
OtterawayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER & HEKKESUKSESS Høgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Poster per side3691 - 3720 of 4647 items