Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Ivaretakelse av trua og sårbare arter i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av takhekkende måker i Oslo byNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av vipe i områder i AkershusNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Ringmerking av gråmåke i og rundt OslofjordenBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av Grågåsreir i ferskvannslokaliteterUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJONStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rødlista fugler i kulturlandskapetINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2022NORDRE FOLLO KOMMUNE12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Sandsvaleprosjekt NATUR OG SAMFUNN AS30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Digitalisering av artsdata fra Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN77 141Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for sandsvalekolonier i pukkverk NATUR OG SAMFUNN AS45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehaukreir i VestfjellaUTMARKSFORVALTNINGEN AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Poster per side3691 - 3720 of 4578 items