Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Grågås på Vestlandet. - bestandsøkologiNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Flaggermus-, spissmus, øvrige pattedyrregistreringNaturformidling, Konsekvensutredning Og Forskning Jeroen Van Der KooijStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordlandDag BrynjelsenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi70 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av havørn i VestlandKristian Elias HenriksenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Vannrikse og dvergdykker i HordalandNorsk Ornitologisk ForeningStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Jaktfalk i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Adv. Hordaland60 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Forvaltningsplan for grågåsAustevoll Kommune30 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Områdebruk og habitatvalg hos storspoveNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources As86 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Grågås i Masfjorden kommune - Hordaland.Nni Resources As65 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i VestlandNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktVillreinutvalet for Fjellheimen VillreinutvalStatsforvalteren i Vestland2019Ikke realitetsbehandlet
Teljing av villreinVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval10 000Statsforvalteren i Vestland2019Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening35 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren VestlandMichaelsen Biometrika AS29 910Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Bestandsplan for Nordfjella sone 2Villreinutvalet for NordfjellaStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr (STFK)Nord universitet Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
Jakt på ulike arterNJFF Sør-Trøndelag40 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Fiskeleire og aktivitetsdagerNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Sikkerhetskurs hjemmeladingNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
SkytekursNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO30 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
SkoleprosjektetForollhogna VillreinområdeSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Elgbeitetaksering i 5 kommuner i Sør-TrøndelagTrondheim kommune, Miljøenheten240 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Poster per side3691 - 3720 of 4165 items