Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
OPPSYN AV VILLREIN I FØRDEFJELLAFØRDEFJELLA VILLREINUTVAL Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Registrering av villreinens områdebruk og jaktoppsFørdefjella Villreinutval5 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Vurdering av beitekvalitet/tilgang for hjorteviltFyresdal kommune25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Kartlegging av jaktfalk på HardangerviddaFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Hubro kartleggingFylkesmannen I Oslo Og Viken40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Registrering av strandengfuglerFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
makrellterneprosjekt oppfølgingFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke realitetsbehandlet
sjøfugltellingFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Sjøfuglteljing i Svellingsflaket lvoFylkesmannen I NordlandStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Registrering av truede fuglearter i NordlandFylkesmannen i Nordland30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Diettanalyse av ørretFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder25 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2021FURUSETH LARS-EGIL27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud Furuseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Temamøte for hjortFrøya kommune16 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen 2020Fron Fjellstyre45 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Elgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof Denneche Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Jaktlederkurs for elgjegereFredrikstad kommune, MIljø og landbruk15 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Poster per side3691 - 3720 of 4174 items