Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Malvik kommuneSigurd Bangjord10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Avslått
Revejaktkurs for ungdomSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Informasjonsmøte rådyr forvaltningSiljan Jeger- og Fiskerforening10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Førstegangstaksering av elgbeite i Sirdal kommuneSirdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Hjorteviltregion 3Skaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Bestandsvurdering og tilrettelegging av beverjaktSkaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
BeitetakseringSkaun Kommune150 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kurs i beitetakseringSkaun Kommune46 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Etablering av åtebuer med foringsanleggSkien Jeger Og FiskerforeningVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Beiteteksering Skien, Porsgrunn og Siljan kommunerSKIEN KOMMUNE35 2232 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kurs feltobduksjon ettersøkspersonellSKIEN KOMMUNE15 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Interkommunal kursing av ettersøksringerSkjervøy kommune40 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune19 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune14 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Videreføring av leieavtaler av jakttereng.Skodje Jeger Og Fiskeforening Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn og Fjordane -2014Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side3691 - 3720 of 4647 items