Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2021Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Videføring av følgeprosjekt i Rondane villreinomr.Stiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter15 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter 2 mottakere2020Ikke behandlet
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter33 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ferdigstillelse av mal for kunnskapsgenereringStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av villreinens arealbrukStiftelsen Norsk Villreinsenter200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Viltvarsling langs jernbanenStiftelsen Ruralis Institutt For Rural- Og RegionalforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Kartlegging av overvintrende ærfugl i Vegaøyan Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv40 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv25 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan VerdensarvStiftelsen Vegaøyan Verdensarv50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Minkbekjempelse i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Forvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal Kommune125 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side3691 - 3720 of 4160 items