Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hubro på Solværøyene 2015Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2 mottakere2015Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Linjetaksering av lirypeNamsskogan Fjellstyre 2 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2015Ikke behandlet
Oppgradering av skytesimulatorNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalkbestanden i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Bedre rovdyrsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Kunstig revehi for trening av jakthundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Skyteopplæring/våpenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Ikke behandlet
Revitalisering av Grong UtmarksrådGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Bestandsituasjon for dykkender på HardangerviddaNNI Resources AS Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2015Ikke behandlet
Kamerafeller for smågnagere Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Jakt i LierneLierne kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
kontroll av rev og mår for å øke skogsfuglbestandeInstitutt for naturforvaltning Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2015Ikke behandlet
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2015Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2015Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av Vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Poster per side3691 - 3720 of 4160 items