Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Kunstige hekkeplasser for sandsvaleNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
EttersøksseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE 8 mottakere2022Ikke behandlet
Oppdatert kunnskap om blybelasting hjå rovfuglVETERINÆRINSTITUTTET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Lirypas økologi i et skiftende klima 3.0STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Hønsefuglportalen: Drift og konsollidering 2022-25STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Etablering av åtebu for jakt på rødrevNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving for jegereKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side3691 - 3720 of 4650 items