Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rypetaksering høsten 2015Kvikne FjellstyreMiljødirektoratet2015Avslått
Lokal beredskap for overvåking av mårhundNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2015Avslått
Bestandskartlegging av LirypebestandeneNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2015Avslått
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord ReiselivsforumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord ReiselivsforumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
FISKEØRN, kunstige reirDokkadeltaet Nasjonale VåtmarkssenterFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning ASFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS3 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS3 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Kommunal hjorteviltplanEngerdal KommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Samarbeidsprosjekt småvilt i HordalandVestskog saHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Samarbeidsprosjekt småvilt i Sogn og FjordaneVestskog saSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder i 2015Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Avslått
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2015.Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Temporær nisje hos rådyrNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2015/2016NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlagTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBUFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Vannfugltelling Kristiansand og omengn lokallagBørge Mørkve-SimonsenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Kvinneaktiviteter 2015NJFF-HordalandFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Poster per side3691 - 3720 of 5086 items