Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av viltressurarEtnedal kommune57 500Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Midler til beiteregistrering og kursALLSKOG SA59 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag59 186Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg59 5004 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG60 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)BIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK60 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFinnmarkseiendommen60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNni Resources As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vilt som næringUtmarksavdelinga Vest As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Søknad Beverregistrering 2020Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As60 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Adv. Hordaland60 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Villsvin-Kurs og informasjonNJFF Hedmark60 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3691 - 3720 of 4647 items