Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2019Levert
Skogfugl - habitatval, overleving og reproduksjon Høgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Levert
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Levert
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Levert
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Levert
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Levert
Effekter av klimastress på beiteplanter - 2019NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2019Levert
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 8 mottakere2019Levert
hønsehauk 2019, reirplasser i EtnedalKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Bruk av drone for å finne rådyrkalver i engAverøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Norman-prosjektetNord-Fron kommune Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Hjort - årlig registrering og statistikkUtmarksavdelingen Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Arealbruk og overvintringsområder til storskarv i Norsk institutt for naturforskning 8 mottakere2019Levert
Kartlegging av småpattedyr i NordlandBangjord Statsforvalteren i Nordland2019Levert
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2019Levert
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Trekk flaggermus om våren InnlandMichaelsen Biometrika AS Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2019Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Levert
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2019Levert
Videreføring av leieavtaler av jakttereng.Skodje Jeger Og Fiskeforening Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Poster per side3691 - 3720 of 4578 items