Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester2 mottakere2014Avslått
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Levert
Grunnkurs hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2014Levert
Innkjøp av passive detektorerNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Levert
Kartlegging av oterfallvilt i NorgeNorsk instituut for naturforskning 11 mottakere2014Levert
Jegerprøveinstruktørkurs del 3 og 4Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening 13 mottakere2014Levert
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning 4 mottakere2014Levert
Mårhundberedskap i HedmarkNJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Levert
Tiltak human jaktNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Mårhund-genetikkNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2014Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2014Levert
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA 14 mottakere2014Levert
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Levert
Nettbasert hjorteforvaltningsverktøyStiftelsen Norsk Hjortesenter 9 mottakere2014Levert
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Levert
Hjorteprosjektet i VerdalNorsk institutt for naturforskning Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Snøuglas bestandsforh, vandr.mønster & habitatval.Norsk Institutt for naturforskning 12 mottakere2014Levert
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Vintertelling av sjøfugl: Grip, Inngripan, Orskjæroum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Kartlegging av stor- og smålom i HedmarkNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2014Levert
Poster per side3661 - 3690 of 4578 items