Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling EvenstadMiljødirektoratet2019Avslått
EKSPANSJON AV BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Effektstudie av turisme på sjøfugl, HornøyaNorsk Institutt for Naturforskning310 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning75 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Effektivisering av jervejakt(Tilskudd til jaktbu)Nils Jøran Hætta 3 mottakere2018Ikke behandlet
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning13 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Effektiv forvaltning av biologisk mangfold mm.Miljøenheten, Trondheim kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Effekter av vindkraftverk på flaggermusNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Effekter av reingjerder i norsk natur:pilotstudiumNaturRestaurering AS 9 mottakere2014Ikke behandlet
Effekter av mink på lunde på HornøyaNorsk Institutt for Naturforskning207 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanter - 2019NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi Møre og Romsdal fylkeskommune2020Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Effekter av klima- og habitatendring på lavskrikeNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Effekter av isolasjon på storsalamanderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Effekter av genetisk isolasjon på storsalamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsler på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund157 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsel på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund390 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Effekten av rådyrs beiting i frukthager m.m.v/ Lier kommune85 946Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU1 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Poster per side3661 - 3690 of 4165 items