Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Overvåking av vårrastende hvitkinngjess 2015Herøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2015Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER & HEKKESUKSESS Høgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
OtterawayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Viltkartlegging i Vegaøyan VerdensarvStiftelsen Vegaøyan Verdensarv50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen - 2014Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2013Avslått
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Fellefangskurs for nybegynnere og ungdomNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Hønsehauk og skogbruk i Vesterålen - del 2Sortland kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Utdanning av instruktører og fylkeskursNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Poster per side3661 - 3690 of 4578 items