Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Delegasjonstur til Hjortevilt 2015Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Konflikter mellom sørhare og stedegen hare Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrevNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Kartlegging av biologisk mangfoldNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjer, villsvinNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen 2 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Platform for applied red fox research in NorwayInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Viltseminar i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr Hedmark 2015Randsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2015Ikke behandlet
Info-Opplæringstiltak Vilt i n-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kurs i sjøfugljaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Hønsefuglportalen 2015Norsk institutt for naturforskning 19 mottakere2015Ikke behandlet
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Opplæringsjakt hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Lyngbrenning Blåfjellenden, Gjesdal kommuneEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Bedret ettersøk etter skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
GåsejaktkursUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Poster per side3661 - 3690 of 4176 items