Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av gjess i Vesterålen 2018Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Elgtelling 2018Karasjok kommune 100 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Hjortedyrenes biologi; En dannelsesreiseEigil Reimers100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjess i VEsterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO100 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00013 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadavre som nærinPål Fossland Moa100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ammunisjonsguide for jegereNorges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Støtte til Fennoskandisk elgseminarNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hekkende havørn i Nord-Norge. Innlegging i RovbaseNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side3661 - 3690 of 4175 items