Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa100 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
SAMARBEID HJORTEVILTREG. I VEFSN OG VEVELSTADVefsn kommune100 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjess i Vesterålen 2018Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Elgtelling 2018Karasjok kommune 100 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Hjortedyrenes biologi; En dannelsesreiseEigil Reimers100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Hønsehauk og skogsfuglNIBIO100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VEsterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO100 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadavre som nærinPål Fossland Moa100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Ammunisjonsguide for jegereNorges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side3661 - 3690 of 4160 items