Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Midtre Hålogaland elgforvaltningsråd Sortland Kommune / Suorttá Souhkan50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hønsehauk 2020, kartlegging i N. LandKistefos Skogtjenester As50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Oppdatering av hjorteviltkartleggingSteinkjer kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkNorsk institutt for naturforskning50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Elgjaktopplæring - ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund50 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning50 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av aldersfordeling av hjortBergen kommune50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Helgeland viltforvaltningsråd, daglig driftProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Salten Viltforvaltningsråd, daglig driftProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Villmink desimering i sjøfuglbestander - KrsKristiansand kommune, parkvesenet50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2019Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn Nordfjella sone 2Villreinutvalet for Nordfjella50 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Villmink desimering i sjøfuglbestanderKristiansand kommune, parkvesenet50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Opplæring av ettersøkspersonellÅmli kommune50 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad – videreføring av Salten ViltforvaltningsråProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad – tilskudd til drift av Helgeland ViltforvaProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Seminar praktisk bestandsplanlegging HelgelandProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Moose in commercial forestry landscapesHøgskolen i Innlandet - Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Evaluering av hjorteviltbestandene i region 4Malvik kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Lirypas økologi et skiftende klimaPål Fossland Moa50 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Vintertelling av elg 2019Vågan Kommune50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i 2018Tore Veisetaune50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3661 - 3690 of 4650 items