Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vern VipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013Faun Naturforvaltning AS200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark150 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kalvetelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval42 467Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og omlandOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Informasjonsmøte rådyr forvaltningSiljan Jeger- og Fiskerforening10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Habitat Selection of Ortolan Buntings Julianna Percival6 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNaturdata as12 262Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Småviltjakt med hagleskyting for kvinnerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Opplærings kurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms8 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms15 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Registrering av overvintrende vannfugl i OpplandNorsk Ornitologisk Foreng, avd. Oppland30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Bestandsplan, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
ElgjaktopplæringNJFF-Troms15 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Ettersøk av skadet viltVest Agder Dachshundklubb10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vargsymposiet 2013Taiga Nature & Photo 90 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning8 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oterfallvilt i NorgeNorsk instituut for naturforskning11 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning8 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2019Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning7 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side3661 - 3690 of 4650 items