Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNordland Dachshundklubb35 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNJFF Nordland34 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Jakt på rødrevNJFF Vest-Agder12 200Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen25 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Rekruttering til jakt og fangst små rovviltFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland45 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Effekten av rådyrs beiting i frukthager m.m.v/ Lier kommune85 946Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Re-taksering av elgbeite Gjøvik kommune 2018Per Thomas Lønnum95 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekke-og myteområder for sædgåsNord universitet 80 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elg 2019Vågan Kommune50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan grågås, Namsos kommuneMNS Miljø og landbruk25 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging Horndykker 2017 og 2018Naturvernforbundet i Buskerud10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging Vandrefalk 2017 og 2018.Naturvernforbundet i Buskerud30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2018Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Krykkjetaksering i Flakstad og MoskenesNOF Lofoten lokallag5 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurarEtnedal kommune57 500Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Foreldreomsorg hos lappugleTina Forsnes6 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Elgnytt til jaktlagene i Oslo kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold6 000Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Landbruk, engplanter og gåsebeiting i TromsNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Hubroforekomst i Akershus/OsloOdd Taale Frydenlund Steen20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets kursinstitutt150 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakseing RØE 2018Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
oppfølging av aktive hubroterritorier M&RFaunaFokus AS18 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag44 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Tannanalyse skutt elgRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side3661 - 3690 of 4174 items