Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjortens trekkmønster og diettkvalitetAtle Mysterud Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Buskerud fGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn og Fjordane -2014Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
kartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkesbestander og ungeproduksjon hoLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bestandsovervåking av bergand, svartand og sjøorreLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Jubileumsbok for Ottadalen VillreinområdeVillreinutvalget for Ottadalsområdet20 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Forekomst av lappmeis i Oppland fylkeLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltEttersøksringen for Os, Samnanger og Bergen15 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte storfuglleiker i Oslo og ASweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Poster per side3631 - 3660 of 4179 items