Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Taksering og kurs i takseringNJFF Vest-Agder11 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Hjortejakt/hjorteforvaltningNJFF Vest-Agder10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø2 mottakere2014Avslått, Avslått
Flaggermusprosjekter 2014NORSK ZOOLOGISK FORENING230 3002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Temakveld om hjortejaktKvinesdal kommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Opplæringsjakt for ungdom/førstegangsjegereNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold10 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 410 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
KOAT - rypemodul VarangerUniversitetet i TromsøMiljødirektoratet2014Avslått
Bestandsrapport for hjort og elg 2014Aust-Agder fylkeskommune90 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Delegasjon fra Aust-Agder på Hjortevilt 2014Aust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
EttersøksinstruktørkursOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Reinsjakt for damerOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Jakttur for ungdomOlav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i skogsfugljakt for damerOlav Schrøder1 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i Flekkefjord KommuneFlekkefjod Kommune32 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Kurs, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs i taksering samt takseringOlav Schrøder13 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2014Levert
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER & HEKKESUKSESS Høgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune50 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
OtterawayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Naturdatas viltkonferanse 2014Naturdata as150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til viltformålSabimaMiljødirektoratet2014Avslått
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Poster per side3631 - 3660 of 4578 items