Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til aldersanalyse elgRakkestad kommuneFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Avslått
Tilskudd til behandling av skadde rovfuglerAsle Stokkereit7 500Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tilskudd til deltakelse på hjorteviltseminarArbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder4 200Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorganRennebu Utmarksråd25 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Tilskudd til elgrapport og årlig bestandsrapportUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til forprosjekt beitetaksering hjorteviltProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
TILSKUDD TIL FORSKNING BIFANGST AV SJØFUGL 2017Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)1 000 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til GPS-merking av lirypeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen GaupFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til jaktleder kursOppdal Kommune49 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
tilskudd til jervebuJohan Anders SombyFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til kurs ettersøk av skadet viltVest-Agder DachshundklubbVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS 3 mottakere2013Ikke behandlet
Tilskudd til utgifter til ettersøk av rådyrAverøy kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2019Villreinrådet i Norge230 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til villreinjaktoppsyn Forollhogna Villreinvald21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Tilskudd til økt kunnskap om bestandsdynamikkVegårshei viltlag v/leder Bjørn Saga20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Poster per side3631 - 3660 of 4160 items