Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilbudsfolder for småvilt- og beverjakt i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging for rekruttering til jaktAlta Jeger- og Fiskerforening30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Tilrettelegging for rekruttering til jakt /infoGjerstad Jeger- Og Fiskerforening31 400Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for svalerKåre Nes10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging og informasjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Tilrettelegging og informsjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Tilretteleggingstiltak for ande- og gåsejakt på VaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBlåst Film As Møre og Romsdal fylkeskommune2020Ikke behandlet
Tilskudd til aldersanalyse elgRakkestad kommuneFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Avslått
Tilskudd til behandling av skadde rovfuglerAsle Stokkereit7 500Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tilskudd til deltakelse på hjorteviltseminarArbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder4 200Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorganRennebu Utmarksråd25 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Tilskudd til elgrapport og årlig bestandsrapportUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til forprosjekt beitetaksering hjorteviltProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
TILSKUDD TIL FORSKNING BIFANGST AV SJØFUGL 2017Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)1 000 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til GPS-merking av lirypeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen GaupFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til jaktleder kursOppdal Kommune49 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
tilskudd til jervebuJohan Anders SombyFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til kurs ettersøk av skadet viltVest-Agder DachshundklubbVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Poster per side3631 - 3660 of 4179 items