Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen40 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i BuskerudRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Oppfølging av aktive hubroterritorier i M&RFaunafokus As35 650Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Fuglekartlegging i fem naturreservat på NordmøreNorsk Ornitologisk Forening Avd. Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Kartlegging av spurvefugl i flaumskogmark ved SøyaIngvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-breheimen Villreinutvalg52 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefelling av grågåsNamdalseid Jeger Og Fiskarlag15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Slakte og parteringskurs for storviltjegereNamdalseid Jeger Og Fiskarlag4 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Rovdyrbekjempelse, uttak av mår, røyskatt og minkNamdalseid Jeger Og Fiskarlag17 280Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging Horndykker 2019 og 2020Naturvernforbundet I Buskerud15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kombinert løpende elg- og rovviltskytebaneNamdalseid Jeger Og FiskarlagTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Naturens jegereNorway Naturefilm As300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Viltsikringstiltak langs Fylkesveger i InderøyInderøy KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Viltforum OrklandOrkland Kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Introduksjonsjakt og bekjempelse av minkSøgne Jeger Og Fiskerforening10 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Forebygge viltpåkjørsel i Målselv kommune 2020Målselv Kommune120 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
storsalamander 2020, søk gamle funnKistefos Skogtjenester As15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Opplæringsjakt på elgStatskog Sf43 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Telling av villrein Hardangervidda 2020Hardangervidda Villreinutvalg125 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutvalg219 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Midtre Hålogaland elgforvaltningsråd Sortland Kommune / Suorttá Souhkan50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hønsehauk 2020, kartlegging i N. LandKistefos Skogtjenester As50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn i VestlandKristian Elias HenriksenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Etablering av felles bestandsplanområde RollaIbestad Kommune70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs i revejaktVennesla Jeger- Og Sportsfiskerforening7 500Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Poster per side3631 - 3660 of 4650 items