Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
VILLREINFOLDER 2014Setesdal Ryfylke Villreinlag30 5002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSetesdal Ryfylke Villreinlag68 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villrein i Setesdal RyfylkeSetesdal Ryfylke Villreinlag50 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke Villreinlag45 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG79 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til minimumstelling av villreinSETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Levert
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Malvik kommuneSigurd Bangjord10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Avslått
Revejaktkurs for ungdomSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Informasjonsmøte rådyr forvaltningSiljan Jeger- og Fiskerforening10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Førstegangstaksering av elgbeite i Sirdal kommuneSirdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Hjorteviltregion 3Skaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Bestandsvurdering og tilrettelegging av beverjaktSkaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
BeitetakseringSkaun Kommune150 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kurs i beitetakseringSkaun Kommune46 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Etablering av åtebuer med foringsanleggSkien Jeger Og FiskerforeningVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Beiteteksering Skien, Porsgrunn og Siljan kommunerSKIEN KOMMUNE35 2232 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kurs feltobduksjon ettersøkspersonellSKIEN KOMMUNE15 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Interkommunal kursing av ettersøksringerSkjervøy kommune40 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune19 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Poster per side3631 - 3660 of 4578 items