Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av gjess i VesterålenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Konsekvensvurdering av invasiv husspissmusNaturformidling van der Kooij100 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått
European Goose Management Platform 2019Norsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn NINA100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VesterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening100 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Registrering av bever i Oppland.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka100 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kartlegging truede fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa100 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
SAMARBEID HJORTEVILTREG. I VEFSN OG VEVELSTADVefsn kommune100 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning100 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2018Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Elgtelling 2018Karasjok kommune 100 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Hjortedyrenes biologi; En dannelsesreiseEigil Reimers100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjess i VEsterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO100 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Poster per side3631 - 3660 of 4160 items