Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00013 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark100 00016 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadavre som nærinPål Fossland Moa100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00013 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 100 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Ammunisjonsguide for jegereNorges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Støtte til Fennoskandisk elgseminarNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hekkende havørn i Nord-Norge. Innlegging i RovbaseNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Opplærings kurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark103 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
jaktfalk i Innlandet 2020Kistefos Skogtjenester As105 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS105 541Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG107 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Telling av villrein Hardangervidda 2019Hardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Forvaltning av hjort i VestlandNORGES BONDELAG110 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3631 - 3660 of 4179 items