Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING39 507Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i Gjøvik kommuneGJØVIK KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehauk i øvre BuskerudFURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Overføring til RovbaseBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehaukBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Hønsehaukreir i Rovbase Oslo/Akershus og ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN AS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av skarver (M)BIRDLIFE NORGE40 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Norge (SF)BIRDLIFE NORGE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i Vang kommuneVANG KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Introjakt - elgjakt for ungdomNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Varmesøkende droneBIRKENES KOMMUNE40 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen.FRON FJELLSTYRE40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av skader på skog forårsaket av viltVERDAL KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Vald/jaktfeltkart i Grong og OverhallaOVERHALLA KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Normann-prosjektetNORD-FRON KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommuneNORGES BONDELAG40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3631 - 3660 of 5086 items