Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
NJFF Jenter 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund750 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund45 0007 mottakere2013Delvis innvilget
Elgbeitetaksering 2013-2017Målselv kommune50 0002 mottakere2013Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Jubileumsutstilling Ringmerkingen 100 årMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Habitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet25 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Habitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vipeprosjektet-kartlegging og formidlingNaturvernforbundet i Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
SmårovviltkursNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
JaktlederkursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning30 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av spissmus- og smågn.arter i OpplandRandsfjordmuseene40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Jakt og fangst av villminkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Veileder for kommunale ettersøk av vilt NaturPartner 60 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Viltkartlegging i Sauherad kommuneMidt Telemark landbrukskontor10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Varaldskogen: hønsehauk og skogsfuglNIBIO300 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Poster per side3631 - 3660 of 4650 items