Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ny skala for miljøholdningerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev Norsk institutt for naturforskning2 900 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - søknad til MiljødirektoratetNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
ViltmatkursOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kurs i harejakt for damer.Olav Schrøder1 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Utgifter til overvåkingsprogram, 2013Re kommune6 986Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 10 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund 11 mottakere2014Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning50 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side3601 - 3630 of 4578 items