Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad20 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Ungdomsmesterskap løshundHALLINGDAL OG VALDRES ELGHUNDKLUBB2 mottakere2021Avslått, Avslått
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET2 mottakere2021Avslått, Avslått
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING2 mottakere2021Avslått, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG300 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2021Ikke behandlet
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Havørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog-og kulturlandskap 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3601 - 3630 of 4165 items