Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Levert
Kurs-serie i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Jegerprøveinstruktørkurs del 3 og 4Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Levert
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Levert
Viltlagetablering med bestandsplan og informasjonRennesøy Viltlag Rogaland fylkeskommune2014Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Levert
Utdanning av nye jegerprøveinstruktørerNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2013Levert
Prosjekt Hjorten på Jæren og i DalaneGjesdal kommune Rogaland fylkeskommune2013Levert
Grågås i Solund kommuneNni Resources AsSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO30 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane90 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane45 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO60 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO FurenesetSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Viltseminar Vestskog saSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Hønsefugl takksering i ÅrdalsfjellaÅrdal Jeger og FiskerforeningSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune20 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Prosjekt forvaltning av hjortebestand.Felles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune20 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Samarbeidsprosjekt småvilt i Sogn og FjordaneVestskog saSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Poster per side3601 - 3630 of 5086 items