Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til utgifter til ettersøk av rådyrAverøy kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Kartleggingg av teist, Sunnmøre og Romsdaloum5 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Innvilget som omsøkt
kartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl i reservatoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Flaggermus i Muldalslia naturreservatMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Tiltak for å redusere viltpåkjørslerKristiansund Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdaloum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg15 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE75 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes og LeirfjordKristian Sivertsen17 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Registrering av bergand på Vestvågøy.BIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen12 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forskning om habitatbruk av teist fra VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltakNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Hvitkinngås og kortnebbgås i VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Poster per side3601 - 3630 of 4650 items