Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kalvetelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval42 467Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Minimumstelling villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval40 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Arrangere fellesmøter Hardangervidda villreinområdHardangervidda Villreinutval60 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Analyse av kontrollkort og felling på HardangervidHardangervidda Villreinutval10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ny driftsplan Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Hjemmeside Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda VillreinutvalFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Uttak av skadevoller. Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Opplæring av kommunalt fellingslagHalsa kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Ikke realitetsbehandlet
Ungdomsmesterskap løshundHALLINGDAL OG VALDRES ELGHUNDKLUBB2 mottakere2021Avslått, Avslått
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Oppdatering tiurleiker i NaturbasenHalden kommune30 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i Sør-Trøndelag 2017HabitatDesign Eva Tilseth10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2020 - viltformålHabitatdesign Eva Tilseth20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2017Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2016Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Ny kartlegging av hønsehauk i Hordaland - 2018 Gunnar Bergo25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Ny kartlegging av hønsehauk i HordalandGunnar Bergo40 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Poster per side3601 - 3630 of 4165 items