Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Uttak av rovvilt NORSK BRETON KLUBB Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG 2 mottakere2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG 3 mottakere2022Ikke behandlet
Feltkontrollørkurs for vald- og jaktledereJan-Erik Stiland Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
NJFFs kvinnesatsingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
MUSEOBS 2022HØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Introjakt StorviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Beitetaksering utmark/hjorteviltSELBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2022VILLREINRÅDET I NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Søknad om støtte til Villreinen 2022VILLREINRÅDET I NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Nasjonale modeller for viltvarsling på veiIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Varsling mot hjorteviltkollisjonerIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2022Ikke behandlet
Innkjøp av termisk kikkert til fallviltpersonellVEGÅRSHEI KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 8 mottakere2022Ikke behandlet
Jaktlederkurs 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sandsvaleprosjekt NATUR OG SAMFUNN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av lappspoveNasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 2 mottakere2022Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNORD-FRON KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side3601 - 3630 of 4613 items