Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda VillreinutvalFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Fange minkOlav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Takhekkende sjøfugler på Nord-JærenNaturvernforbundet i RogalandStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Mal for organisering av hjorteviltforvaltningNaturPartner Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Norske fuglearter, biologisk mangfold og utviklingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Revejaktkurs for ungdomSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening2 mottakere2013Avslått
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Prosjekt bjørnhundeførereSkogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2013Avslått
Kursstøtte til lokale JFF-foreninger - fadderjaktNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kulesti, rekruttering til jaktskytingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell19 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
vilttiltak, organisering av jakDan LystadFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Tverrfaglige publikasjoner - villreinforvaltningNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013Avslått
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Fôring av elg for å hindre trafikkulykkerLøvenskiold-Vækerø COLAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Ivaretakelse av trua og sårbare arter i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Levert
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Levert
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DA Miljødirektoratet2022Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Poster per side3601 - 3630 of 4578 items