Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Internasjonal gåseforvaltningNorges Jeger- og Fiskerforbund50 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Nasjonal kartlegging av taksvaleNorsk Ornitologisk Forening50 00019 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i NordlandTore Veisetaune50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning50 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Vilttiltak 2017Telemark fylkeskommune50 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Overvåking av tidligere salamandertiltak i TrondheMiljøenheten, Trondheim kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Arrangementsstøtte - miniseminar om CWDNorsk institutt for naturforskning50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Deltakelse forvaltningsmøter og utredningsarbeidHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Fiskeørn i Buskerud 2016Naturvernforbundet i Buskerud50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av gravandNorsk Ornitologisk Forening50 00019 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Hønsehauk, hekkeplasser i Vestre SlidreKistefos Skogtjenester as50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Elgtelling Hundåla-Husvika i Vefsn kommuneVefsn kommune50 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Åkerrikse i Oppland 2016Kistefos Skogtjenester as50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2016NJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Overvåkning VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Registrere villreinens områdebruk i OttadalenReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Revisjon av forvaltningsplan for gjess i VesteråleSortland kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Opplæringskurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark50 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Poster per side3601 - 3630 of 4650 items