Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning49 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2018Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud30 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms49 900Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
UgleprosjektetNOF avdeling Troms12 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om jervSabima53 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2018Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen750 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Bearbeidelse resultater hønsefugltakseringNJFF Vest-Agder10 500Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på HV og i NF -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsejNorges Bondelag2 710 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i Ryfylke-bassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune19 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsler på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund157 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Seminar praktisk bestandsplanlegging HelgelandProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Temakvelder i ettersøk på hjorteviltSørum kommune16 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Innslag av mellomskarv i jaktutbyttet i SkagerakNorges Jeger- og Fiskerforbund90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Taksering av hønsefuglNJFF Sør-Trøndelag15 000Trøndelag fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Automatisk analyse av flaggermusopptakStrix miljøutredning20 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Deteksjon av Amerikansk mink med eDNAJon Valbjørn Hagelin129 600Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad – videreføring av Salten ViltforvaltningsråProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Poster per side3601 - 3630 of 4160 items