Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av orrfuglleiker i TelemarkGregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Askvoll kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Fjaler kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Buskerud fGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Variasjon i hjortens områdebruk om høstenNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Hjortens trekkmønster og diettkvalitetAtle Mysterud Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Beitetaksering i Midt-TelemarkMidt Telemark landbrukskontor25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
ElgjaktopplæringNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Oppdatering av info om rovfuglar (sårbare artar)Voss- Osterfjorden vassområde Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
JaktlederkursNJFF-Troms Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Elgjakt med rifleskyting for damerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Forvaltningssamarbeid mellom Rana og HemnesRana kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
kartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkesbestander og ungeproduksjon hoLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bestandsovervåking av bergand, svartand og sjøorreLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Jubileumsbok for Ottadalen VillreinområdeVillreinutvalget for Ottadalsområdet20 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Forekomst av lappmeis i Oppland fylkeLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Retaksering av spetter i Sogn og Fjordane -2014Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Ettersøk av skadet hjorteviltEttersøksringen for Os, Samnanger og Bergen15 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte storfuglleiker i Oslo og ASweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side3601 - 3630 of 4160 items