Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i taksering av hønsefugl samt takseringOlav Schrøder16 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Skyteopplæring for ungdom.Olav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Overvåkningsprogram for HjorteviltAndebu kommune5 500Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging flaggermus i nemoral og sørboreale sonMichaelsen Biometrika150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 5 mottakere2016Levert
Mink bekjempelse Per Yngve HerlofsenVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Kurs i kystseljaktNJFF Finnmark- Storviltutvalget20 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Innkjøp av utstyr til FOUMichaelsen Biometrika133 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Litteraturbase villrein og kraftNorsk Villreinsenter Sør 8 mottakere2016Levert
Vern vipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2016Innvilget som omsøkt
informasjonstiltak for Hjorteviltforvaltning, Stiftelsen Elgen 12 mottakere2016Levert
Miniseminar for elgjegereNJFF Hedmark10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Rypemodul COATUniversitetet i Tromsø1 400 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Observasjonar og forvaltning av ein tiurleik.Olav S. Haugse10 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
HjorteovervåkingSotra og Øygarden jffHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 2 mottakere2016Levert
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Predasjonskontroll i SølendalenRendalen østfjell småviltsamarbeid Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 3 mottakere2016Levert
Hønsefugltaksering 2016Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2016Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Mottak av skadd rovfugl.Tom Roger Østerås6 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
tidsskriftet HjorteviltetStiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Forvaltingsplan for gjæser i Sund kommune - feltSund kommune - landbrukskontoret7 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Næringsvalg hos storskarv til ulike deler av åretInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til elgbeiteregistreringRakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Levert
Søknad om midler som tilskudd til tannanlyse elg Rakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Levert
Poster per side3571 - 3600 of 5086 items