Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt tiurleikVIKEN SKOG SA200 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Prosjekt tiurleikVIKEN SKOG SA150 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Prosjekt tiurleik, sør- og øst NorgeVIKEN SKOG SAMiljødirektoratet2023Avslått
Prosjekt URBPOP i Hordaland 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Prosjekt: Smittekilder til klauvråte på villreinRondane Sør villreinutvalg2 mottakere2014Avslått
Prosjektet "Helt naturlig"VillmarksfotoMiljødirektoratet2017Avslått
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Prototyper sandsvalehotellNATURVERNFORBUNDET I MANDALStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Prototyper sandsvalehotellNaturvernforbundet I MandalStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Prøvetaging av hjort i BergenBergen kommune30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
På tur med førstegangsjegereNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG17 500Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
På tur med førstegangsjegereNamdalseid Jeger Og Fiskarlag4 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Påbygning instruksjonsvideo gåsjakt: KYSTJAKT PÅ GNORGES BONDELAG75 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Påkjørt elg på vei er påført tap i jaktIMSA KNOWLEDGE COMPANY ASInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Questioning Bycatch STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Questioning Bycatch STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Questioning Bycatch STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA45 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
radiobjeller til sauHermann Abelsen Nordland fylkeskommune2014Levert
Raigras som avbøtende tiltak mot beiteskaderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Poster per side3571 - 3600 of 5097 items