Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets kursinstitutt150 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Seminaret Hjortevilt 2018Skogbrukets kursinstituttFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Seminaret Hjortevilt 2019Skogbrukets kursinstitutt170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2020Skogbrukets Kursinstitutt175 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2022SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Seminarserie - Jaktleder og jegers ansvarProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Seminarserie i Salten - Jaktleder og jegers ansvarNorges Bondelag45 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Sikker jakt med hund. (fagseminar)NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND90 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sikkerhetskurs hjemmeladingNJFF Sør-Trøndelag8 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Sikkerhetskurs hjemmeladingNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
Sikkerhetsutstyr i forbindelse med fallviltarbeideOppdal kommune25 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Sikkerhetsutstyr til fallviltgruppaRennebu kommuneSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke realitetsbehandlet
Sikre skudd mot store rovviltNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sikring og utvikling av www.dyrepoisjoner.noSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA235 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinmarkNOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
sjøfuglers diett utenom hekkesesongenNINA Tromsø283 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Sjøfuglkartlegging i Svellingsflaket lvo 2018Møysalen nasjonalparkstyreStatsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Poster per side3571 - 3600 of 4650 items