Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning47 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Delvis innvilget
Storlomens hekkesuksess i Svorkaanlegget Ingvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Felles strategi for forvaltning av hjorteviltet iSnillfjord kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av fjæreplytt i TrollheimenoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
viltkveldStranda KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Ikke realitetsbehandlet
Opplæring av kommunalt fellingslagHalsa kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Ikke realitetsbehandlet
Seminar - Gås - forvaltning og jaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Delvis innvilget
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfagStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Bygging av fugletårn v/ Purka naturreservat SurnaNOF lokallag Surnadal, Rindal, HalsaStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Kartlegging av fugl i et barskogsområde i Rindaloum16 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kurs i føring av hund i fjelletNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Kartlegging av hønsehauk i Halsa, Rindal, Surnadaloum28 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Oter - overvåkningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
kartlegging av hubro 2015oum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Kartlegging av hakkespetter på NordmøreoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Pattedyr i platanlønnskogMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Vintertelling av sjøfugl: Grip, Inngripan, Orskjæroum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Møre & RomsdaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Bestandskartlegging av krykkje på Nordmøreoum10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Bestandskartlegging av hubrooum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Innvilget som omsøkt
Poster per side3571 - 3600 of 4650 items