Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Videreføring - bestandoversikt gås i Porsanger Porsanger Kommune45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinære oppgave EttersøkskorpsetMålselv KommuneStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
UgleprosjektetNorsk Ornitologisk Forening15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Når beiter grågåsa på innmarka?Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
NJFF-Troms Gåsejaktkurs 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund TromsStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Bestandsoversikt gås i Porsanger kommunePorsanger kommune45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkNorsk institutt for naturforskning50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
UgleprosjektetNOF avdeling Troms12 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Krykkjehotell i BerlevågBerlevåg Kommune110 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
NJFF-Troms Gåsejaktkurs 2019NJFF-Troms27 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Tiltak mot beiteskader fra grågås på GrytøyaNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Poster per side3571 - 3600 of 4160 items