Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Elgen i Oppland 2020-2023Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina525 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0009 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
The effect of wind energy on large carnivoresStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Spørreundersøkelse om villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina15 0008 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
FriKalvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina225 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Poster per side3571 - 3600 of 4160 items