Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Metoder for overvåking av hav- og stormsvaleNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Referansepunktbasert forvaltning av lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Effekt på sjøfugl ved skadefelling av predator Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
rev/mår og hjortedyr forvaltningTveit Viltlag2 mottakere2013Avslått
NJFF UNGNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Håndtering av viltpåkjørsler i Kristiansand kommunKristiansand kommune, parkvesenetFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
utarbeidelse av Bestandsplan,til et BestandsplanomErnst Torstein AndersenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening19 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Presentasjon av vitenskapelig undersøkelseNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Orrfugl leik registreringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Fugletreff Buskerud 2013Naturvernforbundet i BuskerudFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Skogsfugl taksering RomeriksåsenNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
SmågnagertakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Utdanning takseringspersonell-SkogsfugltakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lokal beredskap for overvåking av mårhundNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Poster per side3571 - 3600 of 4647 items