Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermusprosjekter 2018NORSK ZOOLOGISK FORENING82 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Introjakt på elgNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland82 200Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Info. og opplæringstiltak på vilt i Nord-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag83 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Registrering av villrein i Setesdal RyfylkeSetesdal Ryfylke Villreinlag83 8372 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av grågås i Nordland i 2018Prosjekt Utmark84 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Introjakt elgNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND84 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING85 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Informasjon og skoleringstiltak vilt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG85 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Orrfugl i kystlandskapet på VestlandetNni Resources As85 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson85 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag85 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bedre jakt på gjess og andefuglNorges Jeger- og Fiskerforbund85 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Effekten av rådyrs beiting i frukthager m.m.v/ Lier kommune85 946Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources As86 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Innspill til European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning86 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Jenter klar for jaktNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG90 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen I Innlandet90 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Sjøfugltelling i Svellingsflaket lvo 2018Møysalen nasjonalparkstyre90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 90 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane90 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Innslag av mellomskarv i jaktutbyttet i SkagerakNorges Jeger- og Fiskerforbund90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 90 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekke- og myteområder for sædgås Nord universitet 90 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Gåseprosjekt i VestfoldNorsk institutt for naturforskning90 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommuneRana kommune90 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Småvilt 2016Høgskolen i Innlandet90 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Videre arbeid med norsk ringmerking i 2015 og 2016ARC90 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side3571 - 3600 of 4160 items