Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK100 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Prosjekt Kvalietssikring av tiurleiker 2020Aurskog-høland Kommune100 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Prosjekt Skadefelling og jaging av GrågåsHerøy Jeger- Og Fiskerforening100 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
GrågåsundersøkelserNorwegian Institute for Nature Reserach (NINA)100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorges Bondelag100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Endring i lirypas vårdiett p.g.a. klimaendringer?Nord Universitet100 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VesterålenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Konsekvensvurdering av invasiv husspissmusNaturformidling van der Kooij100 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått
European Goose Management Platform 2019Norsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Gjess i Vestfold; overvåking og konfl.foreb.tiltakNorsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Havørn i N-Norge & innlegging i Rovbase 2019Norsk Institutt for naturforskning100 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn NINA100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VesterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening100 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Registrering av bever i Oppland.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka100 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kartlegging truede fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3571 - 3600 of 4179 items