Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre hjorteviltjakt 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Miniseminar for elgjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Opplæringskurs vilt 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARKVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Bestandsovervåking hettemåkeDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes og LeirfjordKristian Sivertsen17 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Drift av Ringmerkingssentralen i 2022MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Revisjon av bestandsplaner for hjortevilt på FosenØRLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Fangst og merking av Europeisk oter i NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2022STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grågås - bruk av laserTORMOD MAGNESEN50 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av minkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Arbeid for godkjenning av viltmottakOVERHALLA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bedre kvalitet på rypetaksering i Troms og KarlsøyTROMSØ JEGER OG FISKEFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vipe 2022TRONDHEIM KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Kurs rådyr i førsteslåttenINDRE ØSTFOLD KOMMUNEViken fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av rødlista fugler i kulturlandskapetINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kompetanseheving for jegereKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Introjakt slaktefasiliteterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåking av vipe ved LysenlandetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
JaktlederkursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2022SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2022 SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 4645 items