Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
MIGRAPOP - bruk denne søknadNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2016Avslått
Elgforvaltning - styrking av stor okeUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 5002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Gåseprosjekt i VestfoldNorsk institutt for naturforskning90 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning570 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Ikke behandlet
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Oppdatering av karttemaet vilttrekk i FolloFollo landbrukskontor25 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kurs i predatorjakt, rev, mår og mink. Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da48 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fagkveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Forvaltningsplan for gås - Råde,Rygge og SarpsborgRåde Bondelag25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
NVS Sør-TrøndelagRune Fremmerlid2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening 2 mottakere2016Ikke behandlet
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Malvik kommuneSigurd Bangjord10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 2 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Naturdatas viltkonferanse 2016Naturdata as150 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 4166 items