Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Avslått
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING298 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre RovviltsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Vipeprosjektet i Aust-AgderNorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2016Avslått, Avslått
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune30 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forvaltningsområder for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Kontroll av rev/mår for å øke skogsfuglbestandeneStatskog SF 2 mottakere2016Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2016Avslått
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
MIGRAPOP - bruk denne søknadNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2016Avslått
Elgforvaltning - styrking av stor okeUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 5002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Gåseprosjekt i VestfoldNorsk institutt for naturforskning90 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning570 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Ikke behandlet
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening12 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkartlegging Hemne 2016Hemne kommune20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 4647 items