Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
kartlegging HvitkinngåsDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Haretaksering med løypemaskiner Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Registrering av bever i Oppland.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka100 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kartlegging av bestandstetthet av hare Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Kartlegging av bestandstetthet av hareDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Overvåking av trekkfugler i DokkadeltaetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg 2 mottakere2017Levert
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Fangst av mink og røyskattDYRSTAD UTMARKSLAG7 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Helikoptertelling av elgDønna kommune50 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Helikoptertelling av elgDønna kommune45 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Telling av grågåsDønna kommuneNordland fylkeskommune2015Avslått
Forvaltningsplan for elgDønna kommune12 500Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
SlaktekursDønna kommune6 800Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Matkurs med grågås Dønna kommune20 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
GåsejaktkursDønna kommune12 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Slaktekurs for viltDønna Kommune14 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Bruk av dronesystemer i effektiv viltforvaltningDØNNA KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
ElgbeitetakseringDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Levert
HjorteviltplanDØNNA KOMMUNE20 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Unaturlige OsloEarthmedia AS200 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2019Levert
Lyngbrenning Blåfjellenden, Gjesdal kommuneEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Poster per side331 - 360 of 4578 items