Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn VillreinSnøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet2016Levert
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Kartlegging av jaktfalk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Forvaltinga av jerv - Målsetjing og effektarNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2016Levert
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2016Levert
HjorteviltseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Videreføring ettersøksundersøkelseNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
HønsefugltakseringNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Rogaland fylkeskommune2016Levert
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Levert
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
Bedre RovviltsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Arealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Levert
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Levert
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 15 mottakere2016Levert
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Flaggermusundersøkelser i Nord-Trøndelag 2016NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Poster per side331 - 360 of 4578 items