Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving kommunale viltforvaltereSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Beverregistreringer i Hurdal kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Registrering av bergand på Vestvågøy.BIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Leie av jaktterreng til introjakterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ekstraordinært tilskot til drift og forv.tiltak VILLREINUTVALET NORDFJELLA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Webinar og seminar om vilt, skogbruk og ny FSCNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID 2 mottakere2022Ikke behandlet
Jaktskyting for ungdom Flatanger/ NamdalseidNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker: lysforurensingMICHAELSEN BIOMETRIKA AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Vipeprosjekt 2022NORDRE FOLLO KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Lirypedemog: Analyser av Hønsefuglportal-data 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Restaurering av salamanderdammerKRISTIANSAND KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Søknad teljing i sjøfuglreservat 2022.FAUNAFOKUS AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Bygging av alternative reirhyller for hubro på FjøFAUNAFOKUS AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i deler av M&R 2022FAUNAFOKUS AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Kvalitetskriterier for norsk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Elg og hjort i Vinje etter jakta 2021VINJE KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Uttak av rovvilt NORSK BRETON KLUBB Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG 2 mottakere2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG 3 mottakere2022Ikke behandlet
Feltkontrollørkurs for vald- og jaktledereJan-Erik Stiland Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side331 - 360 of 4613 items