Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
VillsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2018Avslått
Restaurering av salamanderdammerKristiansand kommune, parkvesenetFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Utstopping av gaupeStabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
kongeørn i Oppland 2018Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Utarbeiding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommune2 mottakere2018Avslått
Beredskapsplan rovviltnordre land kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Flåttens innvirkning på helse/vekt av elgkalverOlav RosefFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Flere på jaktTysvær Jeger og Fiskerforening2 mottakere2017Avslått
Felling av mink Marius saurdal Nesvold 2 mottakere2017Avslått
Bok: Hjortedyrenes Biologi; en DannelsesreiseEigil ReimersMiljødirektoratet2017Avslått
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Kvalitetsnorm for lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Kartlegging av hekkeområder for sædgås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Undersøkelse av hønsehaukbestanden i N-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Prosjektet "Helt naturlig"VillmarksfotoMiljødirektoratet2017Avslått
Villrein som indikatorNINAMiljødirektoratet2017Avslått
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINAMiljødirektoratet2017Avslått
Kartlegging av grågåsbestander i VesterålenSortland kommuneStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter NordFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Rehabilitering av skadede rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Opplæring vinterjakt for damerAlta Jeger og fiskerforeningFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017Avslått
Prosjekt URBPOP i Hordaland 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Avslått
Poster per side331 - 360 of 4647 items