Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hvitkinngås og kortnebbgås i VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND65 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Nasjonal ekspert EGMPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA185 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Miniseminar for elgjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
NJFFs kvinnesatsing NORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Informasjon og skoleringstiltak vilt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG85 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flaggermus og klimaMICHAELSEN BIOMETRIKA AS300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Fagsamling/kurs for ettersøkspersonellMOSS KOMMUNE15 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Innkjøp av drone til bruk i viltforvaltningenMOSS KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side331 - 360 of 4160 items