Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Overvåking vandrefalk Sør-TrøndelagLorentz Noteng10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Bestandsplaner for hjorteviltMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Mårhund-genetikkNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA14 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Ivartakelse av vilt i plansakerNorges NaturvernforbundMiljødirektoratet2014Avslått
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum15 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Ettersøksundersøkelse 2013-2014NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Handlinsgplan for flaggermus i NorgeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Organisasjonsstøtte til NIFFNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Kartlegging av åkerrikse på Nedre RomerikeNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Status og tiltaksplan for småvilt i HemneHemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 4298 items