Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fuglekartlegging i fem naturreservat på NordmøreNorsk Ornitologisk Forening Avd. Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Fuglejakt for ungdomNorges Jeger- Og Fiskerforbund Vest-agder15 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Fugleinfluensa og effekt for rastende kortnebbgåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Fuglane i MytologienVoss kommune200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2016Ikke behandlet
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
FriKalvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA630 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
FriKalvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA245 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
FriKalvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina225 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
FriKalvNorsk institutt for naturforskning130 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fremtidsrettede verktøy for forvaltningen av storeSTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER395 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 25 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2014Ikke behandlet
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Norsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2018Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Ikke realitetsbehandlet
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEM Norsk institutt for naturforskning994 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEMNorsk institutt for naturforskning975 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEMNorsk institutt for naturforskning950 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Forvaltningstiltak for reduksjon av grågåsbestandKragerø kommune v/ Viltnemnda Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG42 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Forvaltningssamarbeid mellom Rana og HemnesRana kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Poster per side3541 - 3570 of 4650 items